[GiftCode] Giới thiệu hệ thống GiftCode mới

Thân chào các thuyền trưởng!

Với mong muốn mang lại sự hỗ trợ tối đa cho các bạn khi bước chân vào thế giới hải tặc đầy thử thách, hệ thống Ngân Hàng Code vào hoạt động đã được đưa vào hoạt động.

Nội dung chi tiết các Gifcode được cập nhật như sau:

Điều kiện nhận Phần thưởng Nơi nhận
Người chơi đạt cấp độ 5 tại các server mới từ S92 trở đi 10 Lực Hành Động Tân thủ
15 vạn chiến tích
15 vạn Beri
150 vàng
5 Ba lô vải
Người chơi đạt cấp độ 10 tại các server mới từ S92 trở đi 5 Lực Hành Động Hoạt động
10 vạn chiến tích
35 vạn Beri
5 Ba lô vải
1 Tinh linh thạch lớn
1  Túi nuôi cá Allblue random
Người chơi đạt cấp độ 15 tại các server mới từ S92 trở đi 5 Lực Hành Động Hoạt động
10 vạn chiến tích
35 vạn Beri
1 Tinh linh thạch lớn
1  Túi nuôi cá Allblue random
1 Mũi tên Tình Yeu
Người chơi đạt cấp độ 20 tại các server mới từ S92 trở đi 5 Lực Hành Động Hoạt động
10 vạn chiến tích
50 vạn Beri
2 Tinh linh thạch lớn
2  Túi nuôi cá Allblue random
Người chơi đạt cấp độ 25 tại các server mới từ S92 trở đi 5 Lực Hành Động Hoạt động
20 vạn chiến tích
100 vạn Beri
5 Ba lô vải
2 Tinh linh thạch lớn
5  Túi nuôi cá Allblue random
Người chơi đạt cấp độ 30 tại các server mới từ S92 trở đi 15 Lực Hành Động Hoạt động
50 vạn chiến tích
150 vạn Beri
2 Tinh linh thạch lớn
5  Túi nuôi cá Allblue random
1 Túi kim cương kinh nghiệm
Người chơi đạt cấp độ 35 tại các server mới từ S92 trở đi 10 Lực Hành Động Hoạt động
100 vạn chiến tích
150 vạn Beri
15  Túi nuôi cá Allblue random
1 Túi kim cương kinh nghiệm
Người chơi đạt cấp độ 40 tại các server mới từ S92 trở đi 20 Lực Hành Động Hoạt động
100 vạn chiến tích
150 vạn Beri
5 Ba lô vải
15  Túi nuôi cá Allblue random
3 Túi kim cương kinh nghiệm
5 Đá năng lượng (1000)
5 Đá nguyên tố (1000)
Người chơi đạt cấp độ 50 tại các server mới từ S92 trở đi 30 Lực Hành Động Hoạt động
150 vạn chiến tích
150 vạn Beri
10 Đá năng lượng (1000)
10 Đá nguyên tố (1000)
Người chơi nạp 100 vàng từ S92 trở đi
( VIP 1 )
10 Lực Hành Động Sự kiện
100 vạn chiến tích
100 vạn Beri
5 Ba lô vải
2 Tinh linh thạch lớn
4 Túi kim cương kinh nghiệm
5 túi quà random tím cao cấp
1  túi k.cương công kích 6 sao
Người chơi nạp 500 vàng từ S92 trở đi
( VIP 2 )
10 Lực Hành Động Sự kiện
100 vạn chiến tích
100 vạn Beri
2 Tinh linh thạch lớn
4 Túi kim cương kinh nghiệm
10 túi quà random tím cao cấp
1  túi k.cương công kích 6 sao
Người chơi nạp 1000 vàng từ S92 trở đi
( VIP 3 )
20 Lực Hành Động Sự kiện
100 vạn chiến tích
150 vạn Beri
3 Ba lô vải
1 Tinh linh thạch lớn
10  Túi nuôi cá Allblue random
2 Mũi tên Tình Yêu
2 Túi kim cương kinh nghiệm
Người chơi nạp 2000 vàng từ S92 trở đi
( VIP 4 )
20 Lực Hành Động Sự kiện
100 vạn chiến tích
150 vạn Beri
10  Túi nuôi cá Allblue random
2 Mũi tên Tình Yêu
5 Đá năng lượng (1000)
5 Đá nguyên tố (1000)
15 túi quà random tím cao cấp
Người chơi nạp 5000 vàng từ S92 t
   
   
   
rở đi
( VIP 5 )
20 Lực Hành Động Sự kiện
100 vạn chiến tích
150 vạn Beri
5 Ba lô vải
5 Đá năng lượng (1000)
5 Đá nguyên tố (1000)
5 Tử hồn (100)
2 Kho báu ác ma huyền thoại
Người chơi nạp 10.000 vàng từ S92 trở đi
( VIP 6 )
30 Lực Hành Động Sự kiện
100 vạn chiến tích
200 vạn Beri
5 Túi kim cương kinh nghiệm
5 Tử hồn (100)
50 Trái tim ác ma
10 Tích điểm bảo thạch(1000)
Người chơi nạp 20.000 vàng từ S92 trở đi
( VIP 7 )
40 Lực Hành Động Sự kiện
100 vạn chiến tích
300 vạn Beri
2 Tinh linh thạch lớn
10 Túi kim cương kinh nghiệm
10 Đá năng lượng (1000)
10 Đá nguyên tố (1000)
20 Túi k.cương cổ đại (50)
Người chơi nạp 50.000 vàng từ S92 trở đi
( VIP 8 )
50 Lực Hành Động Sự kiện
100 vạn chiến tích
300 vạn Beri
10 Ba lô vải
20  Túi nuôi cá Allblue random
20 túi quà random tím cao cấp
10 Tử hồn (100)
2 Kho báu ác ma huyền thoại
Người chơi nạp 100.000 vàng từ S92 trở đi
( VIP 9 )
60 Lực Hành Động Sự kiện
100 vạn chiến tích
500 vạn Beri
20 Đá năng lượng (1000)
20 Đá nguyên tố (1000)
20 Tích điểm bảo thạch(1000)
30 Túi k.cương cổ đại (50)
10 Đá hải hồn (100)
Người chơi nạp 200.000 vàng từ S92 trở đi
( VIP 10 )
70 Lực Hành Động Sự kiện
100 vạn chiến tích
600 vạn Beri
10 Tinh linh thạch lớn
50 Đá nguyên tố (1000)
10 Tử hồn (100)
50 Túi k.cương cổ đại (50)
50 Đá hải hồn (100)


Lưu Ý: Mỗi loại code chỉ có thể nhận và sử dụng 1 lần duy nhất cho 1 tài khoản, nên khi tham gia các sự kiện của server mới các bạn nên tạo tài khoản mới để nhận được hỗ trợ trọn vẹn từ ngân hàng code.

 

 

 

 

Báo lỗi